AlgemeenAchtergrond

Mens veroorzaakt uitstervingscrisis amfibieën

Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van de grootste uitstervingscrisis sinds het verdwijnen van dinosauriërs miljoenen jaren geleden.

Vooral amfibieën worden met uitsterven bedreigd. Ze prijken vandaag bovenaan de lijst van bedreigde diersoorten van het Internationaal Comité voor Natuurbehoud (IUCN).

Van de 47.677 onderzochte dier- en plantensoorten worden er 17.291 met uitsterven bedreigd. 869 soorten zijn al uitgestorven of bestaan alleen nog in gevangenschap. De oorzaken zijn onder meer het massaal kappen van bomen, het leegvissen van oceanen, milieuvervuiling en klimaatverandering. Zo staat de Kihansi Spray Toad, een pad die alleen voorkomt in de omgeving van de Kihansi watervallen in Tanzania, op het punt van uitsterven door de aanleg van een dam. De hoeveelheid water in zijn leefgebied is daardoor met 90 procent afgenomen.

De IUCN roept op zo snel mogelijk het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Volgens de directeur van de Nederlandse afdeling van IUCN is er genoeg kennis voorhanden om de economie zo in te richten dat het binnen de kritieke grenzen past die de ecologie stelt. Nieuwe technologieën in de landbouw, bos- en waterbeheer kunnen bijdragen aan grootschalig ecosysteemherstel.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) stelt dat niet alleen overheden maar ook consumenten hun steentje kunnen bijdragen. Vakantie vieren in eigen land, een dag geen vlees eten, houten tuinmeubelen met het FSC-keurmerk kopen of een verantwoord gevangen vis grillen zouden de druk op de biodiversiteit aanmerkelijk verlagen.

Beheer
WP Admin