Gé Backus, directeur Agri en Food connect van DLV. Foto: Koos Groenewold VarkensNieuws

Mengvoersector moet investeren in marktconcepten

Gé Backus, directeur Agri en Food connect van DLV, vindt dat de mengvoersector moet investeren in marktconcepten. Het is volgens hem zaak om snel te handelen, voordat de marges in de varkenshouderij nog kleiner zijn.

Hij maakt daarbij de vergelijking met investeringen in mestverwerking die wel deels door de mengvoersector worden gedragen. Backus deelde zijn visie op het tiende praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid in Venray. Om tot een varkensvleesketen 2.0 te komen, zoals Backus dat noemt, moeten naast de mengvoersector ook de andere partijen in de keten aan de slag. Zo moeten slachterijen en vleesverwerkers investeren in ICT en logistiek om aan productdifferentiatie te doen. De overheid moet op haar beurt zo omgaan met de mededingingswet zodat deze niet strijdig is met de belangen van de ketenpartijen. Daarbij haalt Backus het voorbeeld aan van de kip van morgen, een concept dat stuk liep op de mededingingswet.

Oproep

Ook deed Backus een oproep aan partijen rondom varkensbedrijven. Die moeten ethisch handelen, waarbij er rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van een groep varkenshouders.  Daarbij doelt de adviseur op de moeilijke financiële positie waarin veel bedrijven zitten. Voor hen moet er een oplossing komen om op een goede en verantwoorde manier de toekomst in te gaan. Dat er wat moet gebeuren aan kwaliteit en ketendenken staat voor Backus als een paal boven water. “Alleen door dat te doen, kan er uiteindelijk meer geld verdiend worden.” Kennis van de consument en de retail zijn daarbij onmisbaar. Samenvattend hield Backus zijn publiek voor om meer te denken in rendement en minder in aantallen, om te denken in partnerschap, te sturen op data in plaats van gevoel en vertrouwen te geven aan partners, zonder daarbij naïef te zijn.

Beheer
WP Admin