RundveeOpinie

Melkveerechten gewis

Alleen grootschalige mestverwerking kan invoering nieuwe productierechten voorkomen. Die kans is klein.

Gelooft u echt dat er geen enkele wettelijke rem meer zal zijn op melkproductie na afschaffing van het quotum? Bouwen maar, stal vol en gaan met die banaan, terwijl de fosfaatproductie gestaag groeit en de ammoniakuitstoot uit de stallen schromelijk wordt onderschat?

Inderdaad, niets is uitgesloten. Staatssecretaris Dijksma wil afzien van introductie van melkveerechten als er eind 2013 duidelijkheid is over structurele mestverwerking. Er zijn dus nog zo’n 200 werkdagen om: ideeën voor mestverwerking te genereren, structurele mestaanvoer te organiseren, financiële dekking te regelen, geschikte locaties voor mestverwerking te vinden én de vergunningaanvraag zover op weg te hebben dat Dijksma de locatie beschouwt als bijna in werking. De varkenshouderij worstelt daar al drie jaar mee, zonder succes.

Voor mij staat als een paal boven water dat grootschalige mestverwerking niet rond komt. 25 jaar na invoering van de meststoffenwet is er nóg geen werkend procédé dat exporteerbare kunstmestvervangers oplevert voor minder dan €20 per kuub ingaande mest. Wie gaat dat betalen? De oplossing zou zijn iedereen, door verplichte levering aan een collectief, een mestcentrale. Dat idee was al eens het Waterloo voor een NCB-voorzitter. Geen enkele bestuurder durft dit opnieuw te lanceren.

Nu gaan er stemmen op dat zuivelaars het geld moeten ophoesten om mestverwerking rond te zetten en hun grondstofvoorziening veilig te stellen. Maar ook voor hen geldt het locatieprobleem en een falend businessmodel. Zij zullen eerder minder grondstof verwerken en reorganiseren dan honderden miljoenen euro’s op het spel te zetten. En De Zeven Provinciën? Die zou zijn aandelen FrieslandCampina op de beurs kunnen gooien en het geld investeren in mestverwerking. Wilt u dat? Ik denk het niet. Dus zal het wel uitdraaien op melkveerechten, op melkproductie gekoppeld aan grond.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin