AlgemeenAchtergrond

Melkveehouders voor bovengronds uitrijden mest

Ondergronds aanwenden van mest, zoals de wet eist, brengt veel schade toe aan de bodem. Beter is het kwalitatief goede drijfmest bovengronds aan te wenden.

Beheer
WP Admin