AlgemeenAchtergrond

Melkveebedrijf van 200 hectare in Frankrijk

In de Lorraine, in het noordoosten van Frankrijk, staat een melkveebedrijf te koop met ruim 200 hectare grasland en een quotum van 450.000 liter. Het land wordt grotendeels gepacht. Naast melkvee worden er nog 150 ossen gehouden.

“Het gebied heeft een zacht klimaat en de grond is zeer geschikt voor melkvee”, zegt emigratiebegeleider Leo Dorresteijn van Van der Slikke rentmeesters. De nabijheid van de Vogezen zorgt voor voldoende neerslag, ook in de zomer. “De kleigrond is draagkrachtig en goed vochthoudend. Nu is alles grasland, maar een deel van de grond is ook bruikbaar voor de teelt van snijmaïs.”

Deze regio heeft een AOP-erkenning voor Emmentaler kaas en enkele kleinere kaassoorten zoals Langres en Morbier. AOP (Appellation d’Origine Protégée) staat voor de productie van melk onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld weidegang) in een afgebakend gebied. Fabrieken betalen een premie 3 tot 10 cent per liter voor AOP-melk. Franse boeren produceren inmiddels meer dan veertig soorten kaas met een AOP-erkenning.

 

Een ton quotum gratis

Boeren krijgen een premie voor de melk, aan de andere kant zal erin gebieden met AOP ’s ook na 2015 een vorm van aanvoerregulering voor gekwalificeerde melk blijven bestaan, zegt Dorresteijn. “De melk moet uit het afgebakende gebied afkomstig zijn, de fabrieken produceren niet meer speciaalkaas dan hun AOP-afzet toelaat.” Boeren die vrij willen produceren kunnen echter een andere melkfabriek kiezen. Omdat er genoeg vraag is naar AOP-kaas, en er geregeld Franse melkveehouders stoppen, is uitbreiding van het melkquotum mogelijk. “Jaarlijks worden de bestaande melkquota gratis met ongeveer 30.000 liter verhoogd met de vrijgevallen productieruimte van stoppers uit het gebied. Als de koper van een bedrijf een jonge boer is, die aan de eisen voldoet, krijgt deze 100.000 liter extra melkquotum. Dit is eveneens gratis.

 

Zeer geschikt voor Nederlandse ondernemer

“Voor dit bedrijf zoek ik een echte melkveehouder uit Nederland of Vlaanderen”, zegt Dorresteijn. “Een koper die op korte termijn wil doorgroeien naar een puur melkveebedrijf. De bedrijfsvoering van de huidige eigenaar is extensief, maar uitsluitend op grasproductie gebaseerd, net zoals veel Nederlandse collega’s gewend zijn. Er is al een ’Nederlandse’ ligboxenstal van 50 meter lang met roostervloeren en mestkelders. De mestkelders hebben een opslagruimte van circa 2.000 kubieke meter, genoeg voor zes maanden opslag.” In de stal zijn 125 ligboxen voor melkkoeien. De boxen zijn bekleed met rubbermatten.

“De melkstal is een eenvoudige 2 x 5 visgraatmelkstal van Melotte. De koeien krijgen wel individueel krachtvoer in de melkstal. “Veehouders die een grotere melkstal willen, kunnen hier ook uit de voeten. Binnen het bestaande bedrijfsgebouw van 4.200 vierkante meter is veel ruimte om een ander melksysteem te installeren en het aantal boxen uit te breiden.” Behalve de ligboxenstal is er nog een stal voor jongvee en mestvee van eveneens 50 meter. De jongveestal heeft een brede voergang met aan beide kanten voerhekken. Achter de voerhekken bevinden zich roostervloeren en daarachter strohokken. Hier staan behalve het jongvee ook de 150 ossen die nu op het bedrijf worden gehouden.

 

Gebouwen: niet nieuw, wel efficiënt opgezet

“Bij aanpassing van de meststallen naar een moderne jongveestal kan men simpel en goedkoop ligboxen aanbrengen achter de roostervloeren. Er is dan veel minder stro-verbruik, minder werk en minder opslag nodig. Dit schept ook ruimte om de droge koeien een plaats te geven in deze afdeling.” De gebouwen zijn niet nieuw (2000), maar efficiënt opgezet. Onder een karteldak, bevinden zich de ligboxenstal, een hooi/stro-berging en de jongvee/mestvee-stal.

Naast hooi wordt er op het bedrijf veel kuilvoer gewonnen. Het bedrijf heeft zelf een ronde balenpers en een wikkelaar. “Het bedrijf is efficiënt gemechaniseerd voor ruwvoerwinning en mest uitrijden. Er zijn machines met grote capaciteit.”

Het land ligt grotendeels aangesloten aan, of op korte afstand van de boerderij. Wel loopt er een spoorbaan achter de stal. Hierover passeren per dag enkele goederentreinen, vooral in de nacht. De lijn staat op de nominatie opgeheven te worden. “Koeien passeren de lijn zonder problemen en blijven tot de volgende melkbeurt in de wei.”

 

Bedrijfstoeslag is €50.000 en zal stijgen

De huidige eigenaar kreeg in 2011 een bedrijfstoeslag van 50.000 euro. Aan pacht wordt jaarlijks 30.000 euro betaald. “Voor de bedrijfstoeslag ziet het er hier goed uit. Frankrijk geeft nu al extra premie aan bedrijven met grasland, het gebied krijgt ná 2013 de hogere basispremie per hectare.”

De vraagprijs voor het bedrijf is ruim 1 miljoen euro. Dat is voor de gebouwen op 3 hectare grond in eigendom, machines, veestapel met 70 melkkoeien en 100 stuks jongvee, melkquotum, toeslagrechten en pachterinvesteringen. “De koper moet over 500.000 euro eigen geld beschikken. Maar met de juiste papieren kan een jonge boer de vereiste eigen inbreng met ruim 100.000 euro verminderen.” Voor koopkrachtige boeren bestaat de mogelijkheid een kwart van de grond te kopen voor circa 4.000 euro per hectare.

Bij de boerderij staat een goed, vrijstaand woonhuis met keuken, woonkamer, kantoor, vier slaapkamers en een douche. De vraagprijs voor de woning is 120.000 euro.

De boerderij ligt niet ver van een dorpje. Op 5 kilometer is een groter dorp met alle basisvoorzieningen. Een stad met scholen is 15 kilometer van de boerderij. Het bedrijf ligt bij een oprit van de A31 richting Nancy. “Het is dan 550 kilometer, bijna geheel snelweg, tot Utrecht”, zegt Dorresteijn.

 

Meer informatie: Van der Slikke rentmeesters. Leo Dorresteijn, (0031) 622 544 484 of (0111)

67 17 35 of email Leo Dorresteijn.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!