AlgemeenAchtergrond

‘Melkvee is aantrekkelijke optie voor beheer van natuurgebieden’

Melkvee is economisch aantrekkelijk om natuurgebieden te beheren, mits niet geïnvesteerd hoeft te worden in quotum. Dit blijkt uit een rapport van de Animal Science Group (ASG).

De uitdaging is te komen tot de daadwerkelijke realisatie van een natuurmelkerij in buurtschap Varsen nabij Ommen. Rondom Varsen hebben ondernemers hiervoor de Stichting Natuurmelkerij Varsen opgericht. Recent lieten de ondernemers hun plannen doorrekenen waaruit bleek dat de risico’s erg hoog waren. Zo bleek een natuurgebied van 110 hectare te klein voor een rendabele bedrijfsvoering en bleek daarnaast dat de kosten voor melkquotum te hoog lagen. Het ASG kwam hierop met een eigen rapport dat gisteren aan de ondernemers werd overhandigd.

Een proefproject kan er alleen komen als betrokkenen de dilemma’s van nog geen hoge melkprijs, nog een te kleine schaal en het investeren in melkquotum samen oplossen. Het draagvlak voor het project is volgens Paul Galama van ASG groot. ”Zowel de provincie als LNV-Oost vindt het een interessant initiatief. Het past in de integratie van landbouw en natuur. Daarnaast is het maatschappelijk en landschappelijk verantwoord ondernemen.”

Ook praktijkcentrum Aver Heino toont interesse. Gaat het project door, dan worden de koeien gemolken in een mobiele melkwagen. De melk zou kunnen worden afgezet als streekproduct uit het Vechtdal. Galama verwacht dat binnen nu en een maand duidelijk wordt of het pilotproject wel of niet door kan gaan.

Beheer
WP Admin