AlgemeenAchtergrond

Melkquotum waarschijnlijk niet vol

Het ziet er naar uit dat de melkaanvoer in het afgelopen superheffingsjaar onder het nationale quotum is gebleven. Dat is althans de conclusie op basis van voorlopige productiegegevens die het Productschap Zuivel (PZ) bekend heeft gemaakt.

Beheer
WP Admin