RundveeAchtergrond

Melkprijs spotmarkt stijgt ruim 40 % (archief)

De melkprijsontwikkeling zorgt onder melkveehouders voor veel onrust. Melkveehouders kunnen kiezen: een risicovolle hoge prijs of een gangbare prijs met meer zekerheid.

Momenteel heerst er veel onrust onder melkveehouders over de ontwikkeling van de melkprijs. Gezien de gunstige marktomstandigheden zou deze veel harder kunnen stijgen. De prijsstijgingen vertalen zich echter wel in de prijsontwikkeling op de spotmarkt. Gemiddeld genomen steeg de melkprijs daar in een jaar tijd met ruim 40 % naar grofweg €37 per 100 kg melk in 2007.
Van der Steege (Steegro), die jaarlijks 5 miljoen liter aan Leerdammer levert, besloot vorige week hiermee te stoppen. Het bedrijf gaat eerst aan Vrebamel leveren en gaat daarna zelf de spotmarkt op.
De ontwikkeling die zich nu voordoet op de zuivelmarkt is ongekend en voor velen volledig onverwacht. De voorspelling dat de consumptie harder groeit dan de productie had toch elke marktanalist wakker moeten schudden. De Europese zuivel lijkt door de jarenlang beschermde markt niet meer te weten hoe ze haar strategie hierop moet afstemmen.
Europa produceert steeds meer kaas als reactie op het verlagen van de interventieprijzen voor boter en mager melkpoeder. Vraag en aanbod van deze producten kwam echter steeds meer in evenwicht, door de (voorspelde) sneller groeiende consumptie dan de wereldwijde productie. De immense voorraden van mager melkpoeder en boter zijn nu op. Sterker nog, er is nu zelfs een tekort aan deze producten.

Australië heeft minder melk

De droogte in Australië, die natuurlijk niet te voorspellen was, leidt nu al tot een melktekort. Australische melkveehouders leverden met 9,55 miljard liter melk 5 % minder melk in 2006-’07 dan het jaar ervoor. Abare, het bureau dat de markt analyseert voor de Australische overheid, voorziet voor 2007-’08 een verdere daling van 2 % tot 9,35 miljard. Dit komt doordat de meeste melkveehouders afhankelijk zijn van irrigatie; hiervoor is steeds minder water beschikbaar. Ook is de melkveestapel afgenomen.
Aangezien vooral Australië bepaalt of er een mondiaal tekort is – en dat is er nu – blijft de melkprijs de komende maanden stijgen.

prognose:

hogere melkprijzen.

Beheer
WP Admin