AlgemeenAchtergrond

Melkaanvoer FrieslandCampina stabiliseert

De melkaanvoer van coöperatie FrieslandCampina is in de weken 35 tot en met 41 van dit jaar gestabiliseerd op een niveau van zo’n 153 miljoen kilo per week.

Dit blijkt uit cijfers die het bedrijf heeft gepubliceerd. Wel zijn in dezelfde periode de gehalten aan melkvet en -eiwit sterk aangetrokken. Tot en met ongeveer week 34 waren de gehalten aan vet en eiwit relatief laag in vergelijking met de voorgaande jaren. De melkaanvoer was daarentegen juist vrij groot.

Dat blijkt ook uit de gegevens over de benutting van het fabrieksquotum tot nu toe. Dat is bijna half gevuld en loopt daarmee iets voor op vorig jaar, hoewel dit jaar weer een grotere hoeveelheid melk mag worden geleverd dan vorig jaar. FrieslandCampina meldt ook dat de ongeveer 14.000 Nederlandse leden vorig jaar ruim 92 miljoen kilo melk te veel hebben gemolken. Dit betrof superheffingsjaar 2008/2009.

De definitieve verevening is vasgesteld op 0,561 procent. Voor het gemiddelde lid komt dit neer op een extra 3.100 kilo melk waarover geen superheffing hoeft te worden betaald. De 0,561 procent verevening is voor 0,080 procent afkomstig uit de nationale verevening en voor 0,0481 procent aan fabrieksverevening.

Beheer
WP Admin