AlgemeenAchtergrond

Meldingsplicht mag geen belemmering zijn voor bedrijf

De vakgroep Pluimveehouderij van de LLTB vindt dat de meldingsplicht van verhoogde uitval en een verminderde voer en wateropname niet belemmerend mag zijn voor de bedrijfsvoering.

Beheer
WP Admin