AlgemeenAchtergrond

Megastal blijft heet na de verkiezingen

Verkiezingen gaan om de inhoud. Ja ja… In de aanloop naar de Statenverkiezingen is er maar één conclusie: de bal wordt gespeeld op emotie, de feiten zijn minder belangrijk.

Megastallen, daar kun je toch alleen maar tegen zijn. Zeker als je het koppelt aan vermeend dierenleed en mogelijke effecten op de volksgezondheid. Op dat gevoel spelen de standpunten van de linkse partijen, met voorop de Partij voor de Dieren, perfect in. Overigens is ook gedoogpartij PVV tegen megastallen. Wat nu precies een megastal is en hoeveel, of liever gezegd hoe weinig, er nu al zijn, doet er dan niet meer toe. Ook niet dat veel zogenaamde megastallen gezinsbedrijven zijn, waarmee soms meerdere gezinnen op een nette manier een inkomen willen verdienen. Is dat het geval, dan heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) geen moeite met grote veebedrijven. Maar er is onmiskenbaar een negatief etiket geplakt op grote veebedrijven. In het emotionele beeld dat daardoor ontstaat, wordt een hele bedrijfstak meegesleurd. Het provinciale reconstructiebeleid met verplaatsing van veehouderijen is er door vastgelopen, zie Noord-Brabant.

Natuur is duur

Het lijkt wel of natuurgebieden alleen maar kunnen blijven bestaan als er zogenoemde ecologische verbindingszones tussen liggen. Dat mag wat kosten, desnoods honderden miljoenen euro’s. Het budget voor de aanleg van de totale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is met meer dan €1 miljard overschreden. Als je de voorgenomen bezuinigingen meetelt zelfs met meer dan €1,6 miljard, volgens ELI-bewindsman Bleker. Hij heeft er een fikse ruzie door gekregen met provincies, natuurorganisaties en de linkse partijen.
Felle kritiek is er ook op het voornemen van Bleker om een klein aantal Natura 2000-gebieden te schrappen en te bekijken of alle natuurdoelstellingen in al die 166 gebieden wel haalbaar zijn. Of dat schrappen gaat lukken is nog maar de vraag, het is tenslotte EU-beleid. Een aanpassing van het Natura 2000-beleid kan wel een flinke verlichting betekenen voor vooral agrarische bedrijven in de omgeving van die gebieden. Ook hier veel emotie. Prominente leden van CDA (Cees Veerman) en VVD (Pieter Winsemius) geven zelfs het advies om niet op hun eigen partij te stemmen.

Meerderheid Eerste Kamer op het spel

De landelijke politiek voert in de aanloop naar de verkiezingen het hoogste woord. Er woeden felle discussies over bezuinigen op onderwijs, bijstand en noem de onderwerpen maar op. Ook dat is inspelen op emotie. Het heeft niets te maken met de Provinciale Staten, die gaan helemaal niet over die onderwerpen. Het heeft wel alles te maken met de positie van de minderheidsregering van VVD en CDA. De Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer, oftewel de Senaat. Die kan vervolgens wetten tegenhouden als VVD, CDA en gedoogpartij PVV geen meerderheid halen. Al te hard roepen dat een meerderheid in de Eerste Kamer cruciaal is voor het voortbestaan van de regering Rutte, doet zowel VVD als CDA niet. Stel je voor dat er geen meerderheid komt. Voor de werkbaarheid is een meerderheid natuurlijk wel van groot belang.

Emoties zijn na verkiezingen niet weg

Na 2 maart is de verkiezingskoorts over, in ieder geval als er een meerderheid komt voor VVD, CDA en VVD. Voor zover je al van een verkiezingskoorts kunt spreken, de opkomst voor de Statenverkiezingen was de laatste keren minder dan 50 procent. Zonder meerderheid in de Senaat zal de regering Rutte ongetwijfeld concessies moeten doen. Ook over het natuurbeleid. In menig provinciehuis wordt binnenkort duidelijk hoe groot het financiële gat van het natuurbeleid is. Dan volgt ook de vraag hoe dat moet worden gedicht. Het komt menig bestuurder nu maar al te goed uit dat dit na de verkiezingen zal zijn.
Wat in ieder geval na de verkiezingen niet zal verdwijnen, is de emotionele discussie over megastallen. Er komt een breed maatschappelijk overleg. In oktober volgt mede op basis daarvan de visie van Bleker. De pijlen zijn gericht op de veehouderij en dat zullen ze ook na de verkiezingen blijven. Het is, terecht of onterecht, geen kwestie meer van gelijk hebben over de noodzakelijke groei van bedrijven. Het gaat om gelijk krijgen, en dat wordt een lastige opgave.

Beheer
WP Admin