AlgemeenNieuws

Meer vleesconsumptie, vaker MRSA

Breda – Er lijkt een relatie te zijn tussen de consumptie van vlees en de mate van besmetting met resistentie bacteriën (MRSA) bij de mens.

Dat zegt arts-microbioloog en hoogleraar Jan Kluytmans. Wetenschappers van het Amphia-ziekenhuis en het VU medisch centrum (Amsterdam) publiceren binnen enkele maanden in een vaktijdschrift over het onderzoek. 

Een van de opvallende bevindingen is dat er niet per se sprake is van meer besmettingen met vee-gerelateerde resistente bacteriën. Wie vaker vlees eet, kan vaker besmet zijn met MRSA, maar hoeft dus niet de vee-gerelateerde bacterie te zijn. Kluytmans zegt dat het nog onduidelijk is hoe de resistente bacteriën op het vlees terecht komen. Er is geen een-op-een relatie tussen besmettingen bij de dieren en besmettingen van het vlees.

Op een discussiebijeenkomst in Den Bosch zei de Bredase arts dinsdagavond dat hij zich zorgen maakt over de toenemende resistentie bij mensen in met name ontwikkelingslanden en India. In die regio’s kunnen de nieuwste antibiotica soms al niet meer worden ingezet, vanwege resistentieproblemen.

Aan de andere kant ziet hij in de Nederlandse veehouderij het antibioticagebruik duidelijk afnemen. Tegelijk neemt het aantal besmettingen met de ESBL-bacterie in de regio Breda bij de mens niet meer toe. Kluytmans kan nog niet zeggen dat het verminderde antibioticagebruik daarvan de oorzaak is, “maar het is wel een indicatie”.

Hoewel de arts met bewondering spreekt over de inspanning die in de veehouderij is verricht, meent hij dat het nog niet genoeg is. “Er wordt nog steeds veel antibiotica gebruikt, ook al is het met de helft afgenomen.”

Beheer
WP Admin