AlgemeenAchtergrond

Meer subsidie voor jonge boeren

Jonge boeren die hun bedrijf moderniseren kunnen daarvoor volgend jaar 5.000 euro meer subsidie krijgen.

Minister Gerda Verburg heeft besloten het subsidiepercentage te verhogen van 20 naar 25 procent. De maxi­male investeringssteun per boer stijgt daardoor van 20.000 naar 25.000 euro.

De maatregel van Verburg is een reactie op een suggestie van SGP-Kamerlid Bas van der Vlies. Hij opperde jonge boeren meer te laten profiteren van de fiscale steunregelingen MIA en Vamil, tot een bedrag van 70.000 euro. Nu hebben jonge boeren nau­welijks baat bij deze regelingen, omdat zij door een laag inkomen nauwelijks belasting betalen. De fiscale aftrek stelt daardoor voor deze groep dan ook niet zo veel voor.

Verburg heeft, in overleg met het NAJK, ervoor gekozen de be­staande regeling voor jonge boe­ren te verruimen. Het idee van Van der Vlies is volgens de minis­ter discriminerend ten opzichte van andere ondernemers die ge­bruik maken van de MIA en Va­mil. Ook zijn de uitvoeringslasten volgens haar hoog. Daarnaast zou een verhoging van de MIA-/Va­mil- steun tot maximaal 70.000 euro per boer betekenen dat het aantal jonge boeren dat voor de regeling in aanmerking komt, daalt. Hierbij wordt er vanuit ge­gaan dat het budget gelijkblijft.

De hogere subsidie voor de jonge boerenregeling zegt Verburg te kunnen betalen uit het daarvoor gereserveerde budget. Mogelijk gebruikt ze daarvoor budget voor dit jaar minder een beroep is ge­daan. Dit komt mede door de kre­dietcrisis Verburg verwacht van de pro­vincies dat zij hun bijdrage aan de jonge boeren op peil blijven hou­den.

Beheer
WP Admin