RundveeNieuws

Meer onderzoek naar inzet schimmels tegen engerling

Hengelo – Bestrijding van engerlingen met schimmels biedt mogelijk nieuwe perspectieven om iets tegen deze schadelijke insectenlarven te doen.

Dit blijkt uit voorlopig onderzoek op proefbedrijf De Marke.

Eind vorig jaar is bij toeval ontdekt dat door schimmels gestorven engerlingen ook heel goed andere engerlingen kunnen besmetten en de plaagdruk in graslanden kunnen beperken. Dit sluit aan bij ervaringen opgedaan met het gebruik van schimmels in Zuid-Europa. Daar wordt de schimmel Beauveria brongniartii toegepast. Probleem bij het onderzoek op De Marke is dat de gevonden schimmel nog niet is gedetermineerd (dat is naar verluid erg moeilijk) en dat de proef in het afgelopen najaar op De Marke te kort was. Nog een complicatie is dat de in Zuid-Europa gebruikte schimmel hier nog niet is toegelaten. Nader onderzoek dit jaar moet meer duidelijkheid brengen.

Uit de proeven van vorig jaar is wel gebleken dat andere bestrijdingsmethodes niet of in ieder geval niet voldoende succesvol zijn. Chemische en mechanische bestrijding bieden geen oplossing. Ook inzet van aaltjes niet.