AkkerbouwNieuws

Meelfabrieken oneens met boetes NMA

Den Haag – Diverse meelfabrieken zijn het niet eens met de boetes die de NMA heeft opgelegd in verband met kartelvorming.

Ranksmeel uit het Groningse Uithuizermeeden gaat rechtsmiddelen inzetten tegen de boete die de NMA het bedrijf heeft opgelegd in verband met kartelvorming. Het meelbedrijf kreeg 13,1 miljoen euro boete opgelegd. “De tegen Ranksmeel uitgesproken straf staat in geen enkele verhouding tot de omzet van Ranksmeel. Wij zijn ook meer dan verrast hierdoor, zeker gezien het feit, dat Ranksmeel volledig heeft meegewerkt aan dit onderzoek”, reageert directeur Lars Buckow van Ranksmeel. “We gaan dit besluit diepgaand onderzoeken en zullen rechtsmiddelen inzetten.”

Het bedrijf meldt dat de huidige directie en verkooporganisatie op geen enkele wijze bij de door de NMA onderzochte gebeurtenissen betrokken is geweest. Meelbedrijf Meneba, die met 9,1 miljoen euro de hoogste boete in Nederland kreeg, wil nog niet inhoudelijk reageren. “We zijn bezig het rapport te bestuderen. Afhankelijk van deze bevindingen zullen we overwegen of we bezwaar maken”, aldus Eelco Hoekstra, commercieel directeur van Meneba.

Krijger Molenaars zegt niet betrokken te zijn bij het kartel.  “We hebben een boete van 71.000 euro gekregen voor een eenmalig en eenzijdig e-mailcontact met een concurrent”, reageert Krijger.
Koopmansmeel wordt door de NMA wel veroordeeld tot kartelvorming, maar legt geen boete op vanwege verjaring. “Het betreft een éénmalige transactie uit 2002. We hebben destijds naar eer en geweten gehandeld, maar moeten nu vaststellen dat we volgens de NMA kennelijk onjuist hebben gehandeld”, reageert Koopmans. Het bedrijf zegt dit te betreuren.

De Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMA) heeft in totaal veertien meelfabrikanten beboet voor overtredingen van de Mededingingswet. In totaal werd voor kartelvorming in de periode 2001 tot 2007 81,6 miljoen euro boete opgelegd.