AlgemeenAchtergrond

Mastitiskosten vaak onderschat door boer

Veel melkveehouders zijn niet alleen geneigd om de kosten van mastitisbesmettingen op hun bedrijf te onderschatten, ze zijn ook niet altijd bereid om de meest geëigende maatregelen ertegen te nemen.

Dit concludeert de vandaag gepromoveerde onderzoekster Kirsten Huijps in een studie naar de economische beslissingen rondom mastitis bij koeien. Uit haar onderzoek kwam naar voren dat bijna driekwart van de ondervraagde melkveehouders een te rooskleurig beeld heeft van de kosten per koe van een mastitisbesmetting. De variatie in geschatte kosten bevindt zich tussen de 17 en 200 euro per koe, terwijl de werkelijke kosten tussen de 65 en 180 euro per koe per jaar bedragen. Een klinisch geval van uierontsteking kost zelfs tussen de 164 en 235 euro per koe per jaar. Dat varieert naarmate het moment, gedurende de lactatie, dat de besmetting zich voordoet.

Huijps onderscheidt bijna twintig maatregelen die een melkveehouder kan nemen om mastitis-besmettingen tegen te gaan. Sommige maatregelen zijn vrij eenvoudig te nemen en kosten ook niet al te veel, de meest effectieve maatregelen zijn meestal ook de duurste maatregelen. Kosten zijn echter lang niet altijd de doorslaggevende reden om een bepaalde maatregel wel of niet te treffen.

Doorslaggevend is vaak de vraag of een veehouder bereid is zijn routine aan te passen en zijn werk op een andere manier te doen. Dat blijkt niet altijd het geval. Hetzelfde geldt voor de bereidheid extra werk te verzetten. Dat hoeft niet per se te maken te hebben met onwil. Extra arbeid is niet altijd voorhanden.

Ook blijkt volgens Huijps dat melkveehouders verschil in voorkeur hebben waarvoor zij bepaalde kosten willen maken. Zo geven bepaalde melkveehouders liever geld uit aan een trekker dan voor uiergezondheid. Kortom: niet alle kosten voelen hetzelfde. In veel gevallen richten melkveehouders liever de blik op andere zaken waarmee ze zich binnen het bedrijf moeten bezighouden dan met het effectief aanpakken van problemen rond uierontsteking.

Beheer
WP Admin