AkkerbouwAchtergrond

Marktmonitor akkerbouw: alle prijzen op een presenteerblaadje

Met deze marktmonitor krijgt u inzage in alle voor u als akkerbouwer relevante prijzen. Niet alleen vindt u de meest actuele prijzen, u kunt ook grasduinen in een database vol prijzen sinds 2007. En u kunt de verschillende noteringen zelf grafisch vergelijken.
Hieronder volgt de uitleg van deze online marktdatabase.

Vier tabbladen
De marktmonitor heeft vier tabbladen:

Deze tabbladen ziet u altijd bovenaan op de pagina en kunt u steeds aanklikken waar u ook maar bent.

Marktbeeld

Deze pagina bestaat uit vijf elementen (groepen van noteringen): aardappelen, uien, granen, peen- & peulvruchten en zaadgewassen. Per sector ziet u twee grafieken met daarin het prijsverloop van de laatste tien weken. Daaronder een overzicht van de noteringen van de betreffende sector die in de database staan.
Als u hier voor het eerst komt, krijgt u twee standaardgrafieken voorgeschoteld. Wilt u een grafisch overzicht van andere noteringen, klik dan op ‘instellingen’ in de grijze balk boven de grafiek. Onder ‘Kies notering’ kunt u dan de notering van uw keuze aanklikken. Indien van toepassing kunt u ook nog aanvinken welke noteringen u in de grafiek wilt hebben. Bevestig uw keuze door te klikken op het balkje ‘bewaren’.

Uw sector bovenaan
In het tabblad MARKTBEELD kunt u zelf aangeven welke sector bij hernieuwd oproepen bovenaan moet staan. Ga daarvoor naar de grijze balk bovenaan waar staat ‘Sectoren Akkerbouw’. Rechts in die balk staat ‘wijzig pagina-indeling’. Als u daarop klikt ziet u de vijf sectoren in de vorm van drie balken. Ga met de cursor naar de sector die u bovenaan de pagina wilt hebben. Die balk licht dan iets op. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep die balk naar de bovenste positie. Laat dan de linkermuisknop los. Bevestig vervolgens door te klikken op het balkje ‘Bewaar deze indeling’. U komt dan weer terug op de pagina en u ziet de door u gekozen sector bovenaan staan.

Bekijk de instructievideo

Noteringen

Op de pagina van dit tweede tabblad kunt u alle noteringen van de laatste drie jaar in tabelvorm oproepen. U moet daarvoor vier keuzes maken. Allereerst kiest u voor een sector: aardappelen, uien, granen, peen- & peulvruchten en zaadgewassen.
Dan kiest u de gewenste notering.
Vervolgens kiest u nog het jaar en het weeknummer.
In de tabel die dan verschijnt, staan de door u opgegeven noteringen. Ook is steeds het verschil ten opzichte van de voorgaande notering weergegeven. Kleurgebruik verduidelijkt of de notering hoger (groen pijltje omhoog), gelijk (oranje =-teken) of lager (rood pijltje naar beneden) is dan de voorgaande notering.
Snel de marktanalyse scannen
Als u met uw cursor op het rode blokje Lees de marktanalyse gaat staan, opent zich een klein scherm op de pagina. Daar leest u de analyse zoals die door de marktredactie van Pluimveehouderij is geschreven. Als deze analyse langer is dan het scherm aan ruimte biedt, kunt u klikken op het rode blokje Lees meer. U krijgt dan de volledige marktanalyse te zien.

Bekijk de instructievideo

Prijsgrafiek

Op de pagina van dit derde tabblad kunt u zelf een grafisch overzicht maken van de door u gewenste notering. Net zoals bij het tabblad NOTERING moet u daarvoor vier keuzes maken. Allereerst kiest u voor een sector: aardappelen, uien, granen, peen- & peulvruchten en zaadgewassen.
Dan kiest u de gewenste notering.
U krijgt daarna een grafiek te zien met drie lijnen: het prijsverloop van de door u gekozen notering in 2008, 2008 en 2010. Het gaat hierbij om de prijzen van de laatste tien weken. Als u met uw cursor over de bolletjes in de lijnen gaat, ziet u de exacte notering als getal oplichten. Zo kunt u snel het verloop van de prijs de laatste tien weken zien in de laatste drie jaar.

Bekijk de instructievideo

Marktmonitor

Het vierde en laatste tabblad biedt u de mogelijkheid om meerdere noteringen grafisch met elkaar te vergelijken. Om hiermee aan de slag te gaan moet u achter het vetgedrukte Marktmonitor eerst een sector kiezen: aardappelen, uien, granen, peen- & peulvruchten en zaadgewassen. Dan klikt u in de grijze balk boven de grafiek op Instellingen. Dan opent een scherm waarin de noteringen staan die standaard zijn ingevuld. Daar staan kruisjes voor. Als u die notering niet wilt in uw grafische overzicht, klik dan op het kruisje. De notering verdwijnt en u ziet een lijn uit de grafiek verdwijnen. Als u een notering wilt toevoegen, klik dan op Voeg notering toe. Kies dan de notering die u wilt hebben en bevestig dat door te klikken op het balkje Bewaren&sluiten. De door u gevraagde notering verschijnt in het schermpje en automatisch verschijnt de lijn in de grafiek.
Als u met uw cursor in de grafiek van links naar rechts beweegt, ziet u bolletjes oplichten. Dat zijn de weeknoteringen. Boven in de grafiek verschijnen dan ook de noteringen als getal met daarachter de betreffende datum.
Zelf de bandbreedte instellen
Onder de grafiek ziet u de bandbreedte: 2008, 2009 en 2010. Deze bandbreedte kunt u zelf instellen. Dat doet u door met uw cursor naar de uitsparing te gaan rechts onder de grafiek. Er lichten dan automatisch twee kleine, ovale bolletjes op. Als u het linker ovale bolletje aanklikt met uw linkermuisknop, kunt u dat naar links slepen. U ziet dan de bandbreedte van de grafiek veranderen. Datzelfde kunt u ook doen met het rechter ovale bolletje door het naar rechts te slepen.
Zo kunt u bijvoorbeeld het prijsverloop van alleen de laatste drie maanden in de grafiek laten weergeven, of een langere periode (grotere bandbreedte) of juist een kortere periode (kleinere bandbreedte). Door in de grafiek met uw cursor van links naar rechts te bewegen, kunt u zien bij welke weeknotering uw grafisch prijsoverzicht begint en eindigt.

Bekijk de instructievideo

Beheer
WP Admin