AkkerbouwMarktanalyse

Zwakke euro drijft graanprijzen op

Aan de dalende tendens van de graanmarkt in de EU afgelopen maanden is duidelijk een einde gekomen. De tarwe- en maïsnoteringen op de meeste West-Europese markten stegen deze week met € 3,00 tot € 8,00 per ton en ook de termijnnoteringen stegen fors. De gerstnoteringen bleven veelal gelijk, maar de noteringen in o.a. Duitsland en Nederland stegen met enkele Euro’s per ton.
Uit de nieuwe graanbalans van het productschap akkerbouw blijkt dat er in de EU een daling van de graanimport en een stijging van de export wordt verwacht. De verzwakking van de euro in de afgelopen twee maanden (ruim 10 dollarcent) zal er debet aan zijn.
Op de wereldmarkt zijn de tarweprijzen gestegen onder invloed van berichten over tegenvallende productie in Zuid-Amerika en Australië. Momenteel is er overigens weinig handel.

Prognos: prijsstijging

Beheer
WP Admin