RundveeMarktanalyse

Zuivelmarkt komende weken stabiel

De handel in melkproducten loopt nog steeds goed. De vraag is groot en het aanbod beperkt. Hoewel de melkproductie in Nederland nog steeds zo’n 5 procent boven het niveau van vorig jaar ligt, laten producenten in andere landen het afweten.

Vooral de gebieden die hebben geleden onder het warme weer. Uit Polen en bepaalde streken van Duitsland komt minder melk dan anders.

Met de seizoensmatige daling van de productie in het vizier zien de vooruitzichten qua melkprijs er voorlopig goed uit. Ook de Rabobank gaat uit van goede prijzen in ieder geval tot en met het derde kwartaal. In het vierde kwartaal kan een gestegen melkproductie in Nieuw-Zeeland de prijzen wat laten dalen.

De prijzen van volle- en mageremelkpoeder in Europa zijn redelijk stabiel op niveaus van respectievelijk 3.800 en 3.300 euro per ton. Mageremelkpoeder-concentraat doet 3.200 euro per ton en room gaat voor prijzen rond de 5.200 euro per ton

De prijzen van Gouda 48+ foliekaas zijn nog wat gestegen naar prijzen rond de €3,65 per kilo. Kaas loopt goed weg en de aanvoer is beperkt. Naar verwachting gaat Rusland zich vanaf deze maand weer nadrukkelijker in de kaasmarkt bewegen.

De spotmarkt lijkt wat meer tot rust te zijn gekomen. De prijzen zijn in de weken dan ook enorm opgelopen tot boven de 50 cent per kilo franco. Gemiddeld liggen de prijzen rond de 49 cent franco, maar de bandbreedte is groot. Partijen die melk moeten kopen betalen begin van de week de hoofdprijs. Eind van de week is melk soms toch wat goedkoper te krijgen. Het aanbod melk op de spotmarkt is nog steeds klein. Zuivelonderneming die normaal wat overschotten op de spotmarkt weg zetten kunnen de melk prima zelf gebruiken.

De invloed van het WPC-schandaal bij Fonterra lijkt tot nu toe beperkte gevolgen te hebben voor de markt al wordt er van mening verschild. Zo wordt in Duitsland gemeld dat de vraag naar Europese boter in Rusland is toegenomen. Rusland importeert voorlopig geen Fonterra-producten.

Prognose: stabiele prijzen.

Beheer
WP Admin