AkkerbouwMarktanalyse

Zeer snelle stijging prijspeil fritesgeschikt

De markt voor fritesgeschikte aardappelen ging in de eerste week van oktober meteen een hectische periode in. De reeks berichten over de aardappelarealen en oogstverwachtingen werd door Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) aangevuld met een oogstprognose die er niet om liegt.

In het slechtste geval kan de Nederlandse aardappeloogst met meer dan eenvijfde teruglopen ten opzichte van vorig jaar. Er moeten immers nog heel wat tonnen de grond uit.

Het Vlaamse Proefcentrum voor de aardappelteelt PCA maakte ook al melding van tegenvallende opbrengsten in België. Voor Bintjes is een gemiddelde opbrengst per hectare van 44 ton (dat is al zonder de ondermaat) immers geen weelde. Het verklaart de voor de Belgische Belgapom enorme prijsverhoging op vrijdag 5 oktober van de Bintje- en Challenger/Fontane-noteringen met 4 euro ineens. VTA noteerde voor de af-landlevering van fritesgeschikte aardappelen 18 tot 20 euro, terwijl Bintje.info daags ervoor nog 17 tot 18 voor Bintjes meldde.

De dagmarkt voor aardappelen is dan ook vast gestemd, met aanvoer die niet alleen wordt beperkt door moeizaam dan wel beperkt rooien. Er is in de stijgende markt erg weinig aanbod voor opslag geschikte aardappelen zonder rooischade.

Op de termijnmarkt is de prijs voor het contract april 2013 in een week tijd met 2,50 euro gestegen, deze gaat richting de grens van 30 euro. Voor een dergelijke sterke stijging op een toch al hoog niveau moeten we terug naar najaar 2010. Ook voor fysieke handel op de lange termijn worden vrij hoge prijzen gemeld. Bureau Aardappel.info spreekt over ruim boven het 20-euroniveau.

Prognose: prijsstijging.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin