Foto: Mark Pasveer RundveeMarktanalyse

Zeer rustige handel in slachtkoeien

De handel in slachtkoeien blijft erg rustig.

Op de veemarkt in Bunnik was er op maandagochtend 21 november weinig handel, hoewel er maar 90 koeien werden aangeboden. Dit komt doordat er rechtstreeks bij de slachterijen veel koeien blijven komen.

23% meer slachtingen

In week 45 liep het aantal slachtingen weer op tot 13.782 stuks. Dit terwijl het aantal slachtingen in deze periode van het jaar gewoonlijk tussen 11.000 en 12.000 stuks ligt. Het aantal geslachte runderen ligt tot en met week 45 op 505.590. Dit zijn er bijna 94.000 meer dan vorig jaar. Dat komt neer op een stijging van bijna 23%.

Het gemiddeld geslachte gewicht ligt dit jaar, tot en met week 45, op 319,5 kilo. Dit is 8 kilo minder dan vorig jaar. De totale rundvleesproductie komt daarmee 21,5% hoger uit dan een jaar geleden, met totaal 161.397 ton rundvlees.

Invloed van fosfaatrechten

Ondertussen is vorige week een en ander bekend geworden, rondom de regelingen over de veestapel. Die moet inkrimpen. Dit kan op korte termijn tot een afwachtende houding van veehouders leiden. Immers: als zij extra koeien weg willen doen, dan kan het wachten op een slachtpremie lonen. Het is aan het begin van de week lastig te voorspellen welke invloed dit zal hebben op de aanvoer. Toch zal de prijs niet snel stijgen bij een kleiner aanbod. Er is voldoende voorraad van rundvlees en de vleeshandel verloopt niet vanzelf.

Prognose: stabiele prijzen.

RundveeMarktanalyse

Zeer rustige handel in slachtkoeien

De handel in slachtkoeien is maandagochtend erg rustig verlopen in Bunnik. De prijs bleef nagenoeg stabiel, alleen de worstkoeien eerste kwaliteit daalden 5 cent in prijs.

De aanvoer was met 82 dieren nagenoeg gelijk aan vorige week.

In verband met het Offerfeest waren er minder kopers voor de runderen aanwezig. Dit islamitische feest vindt plaats van 15 tot 17 oktober. Vooral de kleinere slachterijen slachten in deze drie dagen veel schapen en lammeren en hebben de slachthuizen in veel gevallen al klaargemaakt. Het slachten van runderen komt daardoor even stil te liggen.

Handelaren verwachten deze week een flinke aanvoer van slachtkoeien. Door het natte weer wordt veel vee weer uit de weides gehaald en opgestald. Dit is voor veel melkveehouders een moment om koeien te selecteren voor de slacht. Als de aanvoer flink stijgt kan de prijs van de magere koeien nog wat verder onder druk komen te staan. Blijft de aanvoer op dit niveau dan kan de prijs stabiel blijven, de druk op de prijs zal echter niet snel voorbij zijn.

De luxe vleeskoeien hebben vooralsnog geen last van een tegenvallende vraag naar vlees. Het aanbod is erg krap en de prijs blijft stabiel op een hoog niveau.

Prognose: stabiele prijs.

Beheer
WP Admin