AkkerbouwMarktanalyse

Witlofprijs even boven 2 euro

De witlofprijs is de afgelopen week flink gestegen en kwam maandag in België zelfs even boven de 2 euro uit. Woensdag zakte de prijs weer wat terug, maar prijzen liggen volgens marktkenners op een gunstig niveau.

In Nederland liggen de prijzen evenwel wat lager. Bij veiling ZON kwam de prijs voor kort grof woensdag ruim boven de €1,60 per kilo uit.

Volgens veiling REO, in België de belangrijkste marktpartij in witlof, is er momenteel beduidend meer vraag dan aanbod. De vraag komt vanuit verschillende hoeken. Ook Nederland haalt product uit België.

In België wordt nog ongeveer een week of drie van oude wortelen geoogst, langzamerhand wordt daar overgeschakeld op nieuwe wortelen.

Prognose: de prijs is stabiel.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin