RundveeMarktanalyse

Wel meer melkvee geslacht in maart, maar aanvoer bleef krap

Bij de start van het nieuwe melkseizoen is het melkvee goed gevraagd maar duur. Er zijn nog weinig koeien beschikbaar. Te oordelen naar de slachtgegevens over maart komt er wat meer beweging in de verversing van de veestapels. Hard gaat het echter nog niet.

Het slachten van melkkoeien is in maart toegenomen ten opzichte van februari. Het waren er ruim 34.000. Dat is 3.900 ofwel 13 procent meer. Voor de slachterijen blijft niettemin de aanvoer van melkkoeien kleiner dan die van vorige jaren. Over het gehele eerste kwartaal gerekend heeft de melkveehouderij dit jaar ruim 7 procent minder koeien afgestoten.

Daarmee zette een trend door die al na de zomer van 2011 is ingezet. Goed melkvee is in de loop van 2011 steeds duurder geworden, bij lastige verkrijgbaarheid. Veehouders werden zuiniger op hun koeien, temeer daar de melkproductie moeizaam liep. Daardoor zijn slachtkoeien dan ook structureel schaars en staan de slachtnoteringen hoog. In het laatste kwartaal van 2011 was de aanvoer van melkkoeien naar de slachterij ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar 14,5 procent minder.

Uit het verloop van de aantallen slachtingen onderverdeeld naar leeftijdscategorie komt weer eens naar voren dat in het voorjaar van 2011 relatief veel dieren als het ware voortijdig zijn afgevoerd. Er is destijds heel kritisch geselecteerd in de jongere melkkoeien. In het afgelopen kwartaal is de aanvoer van koeien in de leeftijd van 3,5 tot 5 jaar daardoor 11 procent minder geweest dan in hetzelfde kwartaal van 2011.

Genoemde gegevens zijn afkomstig van de slachterijen met een verwerking van minstens 75 dieren per week. Ook de verwerkingsgegevens van de runderslachtsector als totaal wijst uit dat daar in het eerste kwartaal minder rundvee is aangevoerd, ongeveer 7 procent. Dat de melkveehouders zuinig zijn (geweest) op de koeien is ook te zien aan een opgelopen, vrij hoog gemiddeld slachtgewicht. Dit was in week 13 ruim 330 kilo.

Beheer
WP Admin