AlgemeenMarktanalyse

Weinig richting te zien op zuivelmarkt

Veel gegis en gespeculeer, maar weinig concrete richting. Dat is het beeld van de zuivelmarkt kort voor Pasen. De spotmarktprijs voor rauwe melk bleef deze week nagenoeg stabiel op ongeveer 31 cent. De handel liep daarbij moeizaam.

Dat is ook het beeld bij de andere vloeibare producten, zoals melkconcentraat en room.
Hoe moeizaam de handel echter loopt, het beeld lijkt beter dan het de laatste weken was, toen prijzen in rap tempo onderuit gingen.
Voor veel producten maakt de prijs even een pas op de plaats. Voor weipoeder en magere melkpoeder voor veevoer zit de prijs al weer een tijdje voorzichtig in de lift.

Nog steeds is de situatie zo dat veel grote inkopers afwachtend zijn. Grote bestellingen blijven uit, maar – al is het dan voor de korte termijn – toch worden van met name magere melkpoeder behoorlijke volumes verkocht.

Sommige handelaren houden er rekening mee dat de markt na Pasen snel omslaat en dat de prijzen dan weer omhoog gaan. In dat plaatje speelt een grote rol dat de melkproductie door het droge voorjaarsweer in Europa niet echt hard op gang komt, terwijl daar wel op is voorgesorteerd.

Daarbij zijn de voorraden niet heel erg hoog. Bovendien is vanuit Nieuw Zeeland en Australië even niet zo veel aanvoer meer te verwachten. Grote kopers van melkpoeder, boter en kaas, zoals Rusland, China en Japan, hebben ondertussen in de eerste maanden van 2011 weer veel meer zuivel ingevoerd dan vorig jaar. En toen kochten ze ook al veel.

Aan de andere kant zijn er echter ook weer zorgen. Rusland zou de importheffingen op zuivelproducten flink willen verhogen. Dat kan Europa veel afzet kosten. Ook is er de aanhoudende onrust in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en in Nigeria, die de markten ook geen goed doet. En dan is er nog de onzekerheid over de dollarkoers.

Toch lijkt de voor de Nederlandse zuivel zo belangrijke kaasprijs nog wel even iets te kunnen stijgen. Volgens geluiden in de markt vraagt FrieslandCampina nu € 3,50 per kilo voor Euroblokken foliekaas. Dat is minstens 15 cent meer dan het niveau waarop nu wordt gehandeld, maar het geeft ook aan dat er waarschijnlijk nog wel wat ruimte is voor prijsstijgingen.

Prognose: licht hogere prijzen.

Beheer
WP Admin