AlgemeenMarktanalyse

Week 9: redelijk positief marktbeeld kuikenvlees

De positieve tendens, die op de markt van kuikenvlees de laatste weken zichtbaar was, zet verder door. De vraag naar vers kuikenvlees is dik in orde en dat heeft gevolgen voor de prijzen, want die lopen weer wat verder op. Deze prijsstijgingen zijn niet enkel het resultaat van de aantrekkende vraag, maar ook het huidige aanbod heeft daar een positief effect op, want dat zou zeker niet overdadig zijn.

Wat dit laatste betreft zijn slachterijen en handelaren ook voor de korte termijn redelijk positief gestemd, want als dit zo doorzet en kuikenmesters blijven de opzet matigen, dan zal dit zeker met het aankomende voorjaar in het verschiet, alleen maar positieve gevolgen kunnen hebben. De markt zal dan voor wat betreft vraag en aanbod beter in balans blijven.

Veertien dagen geleden werd gemeld dat de januari 2011 opzet van vleeskuikens op basis van voorlopige cijfers vermoedelijk wat lager is uitgevallen en daar begint het nu inderdaad op te lijken. Deze opzet lag ongeveer 5% onder de opzet van december 2010 en dat is nu dus merkbaar in het lopende aanbod.

Naast de wat gematigde opzet is het vooral ook de kunst de dieren niet al te zwaar te laten worden, want dan wordt het tonnage vlees zeker niet al te groot en is bijna alles goed weg te zetten, zoals een enkele slachterij verwoordde.

In het kielzog van de aantrekkende vraag naar vers product, neemt ook de belangstelling naar diepgevroren kuikenvlees wat toe, want hoewel Oost Europese afnemers zeker nog niet in de rij staan, trekt de vraag naar deze soorten duidelijk aan. Ook hier heeft dat positieve gevolgen voor het prijs niveau, want de prijzen van de diepgevroren kuikenbouten bijvoorbeeld, zouden op dit moment weer boven de € 1,00/kg liggen.

De prijzen van de hele kuikenpoten stabiliseren nog op het peil van de afgelopen weken, maar het is zeker niet uit te sluiten dat de prijsontwikkelingen bij kuikenbouten op termijn zeker ook positieve gevolgen zal hebben voor de hele kuikenpoten.

Vanwege het zeker niet al te grote aanbod en de goede vraag naar kuikenvlees, wordt er op dit moment ook nauwelijks extra product ingevroren, maar wordt er meer kuikenvlees uit voorraad genomen, dan dat er extra aan wordt toegevoegd. Ook dit geeft duidelijk aan dat het met de afzet van kuikenvlees wel goed zit.

De huidige markttendens heeft positieve gevolgen voor de opbrengstprijzen, want de basiscontractprijs voor levering vanaf volgende week, werd iets naar boven bijgesteld en noteert € 0,78/kg inclusief BTW. De gemiddelde prijs van lichte en zware “vrije” kuikens stabiliseerde op het peil van de afgelopen week en ligt dus gemiddeld nog op € 0,92/kg.

Al met al, een redelijk positief marktbeeld.

(Bron: PVE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin