AlgemeenMarktanalyse

Week 8: oplopende prijzen eiermarkt

De positieve tendens op de markt van eieren die recentelijk werd ingezet, krijgt deze week opnieuw een vervolg. De vraag vanuit Nederland is goed en ligt op normale niveaus en ook vanuit Duitsland zijn de bestellingen zeker niet slecht. Deze ontwikkelingen hebben positieve gevolgen voor de prijzen, want die lopen deze week weer verder op.

De vraag van de industriële verwerkers is er wel, maar niet bijzonder groot. Veel eiproducten fabrikanten zullen grote voorraden hebben aangelegd in de periode van lage prijzen en die zullen nu vooral eieren uit de koelhuizen voor verwerking aanwenden.

Het aanbod wisselt niet alleen naar soort en gewicht, maar er wordt ook sterk wisselend gedacht over de omvang hiervan. Volgens een enkel pakstation zou de productie van eieren op dit moment op een wat lager niveau liggen, vooral vanwege de vele ruimingen van oude kippen. Er zijn echter ook wel degelijk pakstations die het aanbod nog steeds als ruim ervaren en de eieren voor het uitzoeken zouden hebben.

Men is wel eensluidend over het aanbod van biologische eieren, want dat zou, vooral vanwege de sterk opgelopen vraag naar deze soort, niet al te groot zijn.

Hoewel de prijzen dus een opwaartse tendens vertonen, zijn er toch nog degelijk wat aanvragen vanuit derde landen. De afzet naar deze landen is echter niet meer zo groot als deze recentelijk was.

Al met al, opnieuw een redelijk vriendelijk marktbeeld, met verder oplopende prijzen.

(Bron: PPE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin