AlgemeenMarktanalyse

Week 8: eierprijzen lopen op

De situatie op de markt van eieren is deze week nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het beeld van de afgelopen weken.

De vraag naar eieren blijft op een hoog peil liggen en dat geldt voor zowel kooieieren als voor de alternatieve soorten.

De interesse naar kooieieren ligt op een hoog peil, doordat de industrie volgens een aantal pakstations grotere hoeveelheden vraagt dan de laatste weken gebruikelijk was.

De prijzen van de eieren lopen weer verder op en dat geldt voor vrijwel alle soorten en gewichten. Het aanbod van scharreleieren blijft wat krap van omvang en dit laatste lijkt nu ook voor kooieieren te gelden, vanwege de wat aantrekkende vraag van de industrie.

(Bron PPE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin