AlgemeenMarktanalyse

Week 48: zware kuikens in trek

De markt van kuikenvlees blijft ook deze week somber van toon. De vraag en bestellingen vallen nog steeds behoorlijk tegen en voor vrijwel alle kuikendelen blijft de prijstendens neerwaarts gericht.

Enkel lichtpuntje zou voor begin december mogelijk het aanbod kunnen zijn, want volgens een aantal slachterijen en handelaren worden er de komende weken wel wat minder kuikens geslacht.

Het was al eerder voorzichtig gesignaleerd dat de opzet van kuikens in oktober mogelijk wat lager is uitgevallen en dat lijkt nu een beetje bevestigd te worden door de te verwachten lagere aanvoer bij slachterijen begin december. Overigens wordt er wel rekening mee gehouden dat deze teruggang in het aanbod van korte duur zal zijn.

Voor het merendeel blijft de situatie zorgelijk ogen. De prijzen van de bevroren kuikenbouten blijven onverminderd dalen, waarbij een enkele slachter en handelaar de hoop uitspreken dat de bodem zo langzaamaan bereikt zal zijn. Echt zeker is men hiervan niet, want de vraag vanuit Oost-Europese landen blijft tegenvallen.

Men zou verwachten dat bij de huidige dalende tendens van de prijzen deze landen weer wat meer in beeld zouden komen, maar de koopkracht in deze regio valt blijkbaar nog steeds behoorlijk tegen.

Een mogelijk ander klein lichtpuntje betreft de markt van kuikenvleugels. Deze zou volgens ingewijden steeds belangrijker worden en hier overheersen voor de verandering licht positieve tendensen, voor wat betreft de vraag naar vleugels. Daarnaast lijkt de bodem van de prijzen van de hele kuikenpoten ook bereikt, want deze kuikendelen stabiliseren volgens een aantal slachterijen deze week in prijs.

Als gevolg van het mogelijk lagere aanbod zijn de prijzen van de “vrije” lichte en zware kuikens deze week behoorlijk opgelopen. Vooral zware kuikens zijn blijkbaar wat meer in trek, want die stijgen deze week met € 0,11 tot € 0,68/kg. De prijzen van de lichte kuikens liepen met € 0,05 op tot € 0,69/kg. De basiscontractprijs stabiliseerde echter op € 0,63/kg.

(Bron: PVE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin