AlgemeenMarktanalyse

Week 48: tegenstrijdig beeld eiermarkt

Het beeld op de markt van eieren blijft onverminderd positief van toon. De vraag naar eieren vanuit de retail ligt nog steeds op een hoog peil en de prijzen lopen opnieuw weer verder op. Dit laatste geldt voor zowel kooi als scharreleieren, waarbij scharreleieren opnieuw sterker oplopen dan kooieieren.

Over de vraag van de industrie wordt wat wisselend gedacht. Een aantal pakstations vindt deze, gezien de tijd van het jaar nog steeds wat tegenvallen. De oorzaak zou er mogelijk in kunnen liggen dat men gezien de financiële perikelen bij een deel van de consumenten wat minder goede afzetperspectieven verwacht van de wat meer luxere verwerkte producten.

Dit zou kunnen betekenen, dat men de aankopen van eieren, in het licht van de alsmaar stijgende prijzen, zo lang mogelijk tracht uit te stellen en dat men in de aanloop naar de feestdagen mogelijk kortstondig grotere hoeveelheden gaat bestellen.

Aan de andere kant zijn er ook pakstations die wel wat meer interesse vanuit de verwerkers waarnemen, dus wat dat betreft valt er geen eenduidig beeld van dit marktsegment te verkrijgen.

Het aanbod van eieren zou in principe ruim voldoende moeten zijn, want er worden genoeg eieren geproduceerd. Doordat de vraag echter op een hoog peil ligt, wordt het aanbod toch nog als tamelijk krap ervaren.

Al met al, opnieuw een behoorlijk vriendelijk marktbeeld.

(Bron: PPE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin