AlgemeenMarktanalyse

Week 46: prijstendens kuikenvlees omlaag

De situatie op de markt van kuikenvlees blijft voor het merendeel somber van toon. De vraag en bestellingen vallen opnieuw behoorlijk tegen en de prijstendens is bij vrijwel alle kuikendelen wederom neerwaarts gericht.

De afzet van kuikenbouten bijvoorbeeld, staat verder onder druk en hier realiseert men volgens een aantal ingewijden, prijzen variërend van € 0,80 – € 0,90/kg. Het is lang geleden dat de slachterijen/handelaren zulke lage prijzen voor deze kuikendelen ontvingen.

Kijkend naar het marktbeeld van deze week valt verder op, dat de huidige beroerde marktsituatie niet enkel wordt veroorzaakt vanwege het behoorlijk grote aanbod, maar eveneens ook in stand wordt gehouden door de afwachtende houding van potentiële afnemers. Men gokt vooral op nog lagere prijzen en is dan ook zeer terughoudend in het concretiseren van afspraken.

Echte ontsnappingsroutes zijn er voor Nederlandse exporteurs ook niet veel, want normaliter is men nog wel eens in staat product op Afrikaanse bestemmingen af te zetten, maar daar zijn de Amerikanen en Brazilianen op dit moment behoorlijk actief.

Amerikaanse aanbieders leveren daar momenteel kuikenbouten voor 700 dollar/1000kg. Dat is dus omgerekend in Euro’s voor de huidige koers, kuikenbouten aanbieden voor nog minder dan € 0,50/kg. Hier valt niet tegenop te concurreren en het gevolg is dus dat er nog meer kuikenvlees wordt ingevroren.

Kijkende naar de bij de PVE laatst bekende opzetcijfers, dan blijkt dat de september opzet samen met die van juni tot de grootste van dit jaar gerekend kunnen worden. De opgezette kuikens van september zijn vanaf eind oktober op de markt gekomen en dat verklaart in combinatie met de ruime productie in een aantal andere lidstaten en de tegenvallende vraag, de huidige malaise.

Positief lijkt, dat enkele ingewijden wel verwachten dat de productie in december wat lager kan uitvallen. De oktober opzet is nog niet geheel bij de PVE beschikbaar, maar voorlopige cijfers wijzen wel op een lagere opzet in die maand. Dat zou dus betekenen dat het aanbod vanuit Nederlandse opzet, vanaf eind november en begin december wat zou kunnen afnemen.

De prijzen van de “vrije” lichte kuikens zijn deze week met € 0,03/kg naar boven bijgesteld tot gemiddeld € 0,57/kg. Vermoedelijk zijn de lichtere kuikens vanwege de huidige marktsituatie wat beter te vermarkten dan de zware, want laatstgenoemde kuikens stabiliseerden op € 0,54/kg.

Daarnaast valt er in een aantal landen van de EU deze week i.v.m. een nationale feestdag een slachtdag uit en dat zal ook invloed op het aanbod hebben. De basiscontractprijs voor levering volgende week werd opnieuw met € 0,02/kg naar beneden bijgesteld, tot € 0,64/kg.

(Bron: PVE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin