AlgemeenMarktanalyse

Week 33: export loopt beter

De inleggen zijn normaal te noemen. De export loopt langzamerhand beter. Mede door het vervroegd afslachten van de MD is de druk afgenomen en zijn de meeste voorraden weg.

Prijzen bewegen zich onder integratieprijs.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin