AlgemeenMarktanalyse

Week 26: prijzen beneden integratieprijs

De inleggen en opzetten voor het binnenland zijn normaal met nog steeds verschuivingen wegens vakantie.

Export is zeer kalm waarbij met name door de nieuwe AI perikelen in Creil de export naar Rusland is stil gevallen.

Prijzen blijven zich op het lage niveau bewegen wat ver beneden de integratieprijs is terwijl er massaal koppels vervroegd geruimd worden en er nog eieren in de consumptie verdwijnen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin