AlgemeenMarktanalyse

Week 26: kuikenvleesmarkt wisselende tendensen

De markt van kuikenvlees vertoont deze week wisselende tendensen. Positief is, dat de slachterijen zondermeer tevreden zijn over de vraag van vers product van de Nederlandse retailers en dat zal vooral veroorzaakt worden door het warme weer van de afgelopen dagen. De consument zal de barbecue de laatste tijd veelvuldig van stal gehaald hebben, want met de consumptie van kuikenvlees is er op dit moment weinig aan de hand.

De problemen die zich op dit moment voordoen worden vooral door twee zaken gekenmerkt; enerzijds is er het probleem dat Rusland de grenzen voor Nederlands pluimveevlees heeft gesloten i.v.m. de recente uitbraken van laag Pathogene vogelgriep.

Op dit moment is er nog een verbod voor export vanuit geheel Nederland en het wachten is op het moment dat Rusland dit verbod gaat regionaliseren, ofwel export vanuit Nederland toestaat, m.u.v. de getroffen regio. Daar wordt vanzelfsprekend druk aan gewerkt, maar een positieve wending zal toch enkele weken in beslag kunnen nemen.

Een ander probleem blijft het aanbod vanuit enkele Oost-Europese landen, zoals Polen en de Baltische staten. Met name Polen voert de druk op de diverse markten op, met het aanbieden van laaggeprijsde kuikendelen.

Het feit dat Polen de laatste tijd steeds vaker in beeld komt als aanbieder, wordt veroorzaakt door de situatie in Libië. Het is in het verleden al vaker gemeld, dat de leveranties van Europese broedeieren naar Libië, vanwege de politieke onrust aldaar via een omweg in Polen terecht gekomen zijn en in het recente verleden en nu nog steeds als kuikenvlees op de diverse markten wordt aangeboden.

Deze situatie leek aanvankelijk een tijdelijk probleem, maar het begint er nu op te lijken, dat deze ontwikkeling een meer structureel karakter gaat krijgen. Er zijn nogal wat handelaren die gretig inspringen op het aanbod van laag geprijsde kuikendelen vanuit dit land en dat heeft zeker geen positieve effecten op het huidige marktbeeld.

Daarnaast is het aanbod vanuit Duitsland en België ook behoorlijk groot van omvang en vooral het aanbod vanuit Duitsland zal de sector zorgen baren. Dit land is traditioneel een belangrijk afzetgebied voor Nederlands kuikenvlees, maar als men de productie ontwikkelingen van de afgelopen jaren in dat land beziet, kan het niet anders, dan dat een 100% zelfvoorziening niet lang kan uitblijven. In 2004 lag deze nog op 80% en in het afgelopen jaar 2010 al rond de 95%.!!!

Het aanbod van kuikens vanuit de Nederlandse productie is normaal van omvang, maar ligt vanwege het warme weer in pure kilogrammen, mogelijk tijdelijk wat lager, omdat de kuikens dan wat minder snel groeien. Dat blijkt deze week een beetje uit de prijsontwikkeling van de levende “vrije” kuikens, want zowel de prijzen van de lichte alsmede zware kuikens liepen met € 0,02/kg op. De basiscontractprijs voor levering vanaf volgende week daalde echter met een halve cent en noteerde € 0,805/kg. inclusief BTW.

Samenvattend, lijkt het marktbeeld bij de afzet van vers product op de Nederlandse markt dus redelijk positief te ogen, maar zitten de problemen vooral bij het exportverbod op Rusland en bij de afzet van diepgevroren poten en bouten, die voor wat betreft de prijsontwikkeling ook behoorlijk onder druk lijken te staan.

(Bron: PVE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin