AlgemeenMarktanalyse

Week 20: vraag naar vers product blijft goed op peil

Als het marktbericht van kuikenvlees hier zou eindigen, dan zou de conclusie luiden, dat de vriendelijke tendensen over het algemeen blijven overheersen. Gemeld werd in ieder geval, dat vooral de vraag naar vers product goed op peil blijft, met een stabiele prijsontwikkeling.

Een licht tegenvallend aspect vormt de afzet van kuikenbouten en in mindere mate van diepgevroren hele kuikenpoten. Dit wordt niet zozeer vanuit de kant van de slachterijen gemeld, maar vooral door handelaren. Dit zou vooral veroorzaakt worden doordat het aanbod vanuit de Poolse productie nu wat aan het oplopen is.

Dit wordt weer veroorzaakt, doordat Polen nogal wat extra broedeieren gekocht heeft, die aanvankelijk bedoeld waren voor de Libische markt. Zoals bekend is de politieke onrust in dat land er de oorzaak van, dat veel broedeieren elders verhandeld werden en met name Polen zou nogal wat partijen opgekocht hebben.

Een deel van deze broedeieren zijn uitgebroed en inmiddels als slachtrijpe dieren op de markt gekomen en dat heeft duidelijk effecten gehad op het aanbod. Volgens een aantal slachterijen zal dit mogelijk nog 1 a 2 weken duren, maar dan zal dit probleem de wereld uit zijn.

Daarnaast hebben de wat gematigde temperaturen in een aantal Oost Europese landen effecten op het aanbod, want de kuikens groeien daar in een stevig tempo en dat draagt bij aan een wat oplopend aanbod. Overigens valt de prijsdaling bij kuikenbouten nog wel mee en zou de afzet van kuikenpoten volgens slachterijen nog redelijk prijshoudend verlopen.

Daar komt nog bij dat de slachterijen bij wat lagere biedingen er de voorkeur aan geven om de poten in de vrieshuizen op te slaan. Overigens valt de omvang van de voorraden diepvries product nog wel mee, want op dit moment, gaat er volgens slachterijen net zo veel product uit als er bijkomt.

Zoals gemeld loopt de afzet van vers product goed door en slachterijen zijn voor de komende periode ook redelijk optimistisch. Dat wordt vooral veroorzaakt door het barbecueseizoen, dat dit jaar vanwege de ideale weersomstandigheden enkele weken eerder van start is gegaan. De verwachting voor de korte termijn is wat dat betreft ook zeker niet ongunstig, want ook voor de komende week worden, weliswaar gematigde, barbecuetemperaturen verwacht.

Het huidige marktbeeld van licht dalende tot toch wel stabiele prijsontwikkelingen is terug te vinden bij de levendprijzen. Zowel de “vrije” kuikenprijzen als de basiscontractprijs lieten geen wijzigingen zien.

(Bron: PVE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin