AlgemeenMarktanalyse

Week 20: eiermarkt in teken van Kootwijkerbroek

De situatie op de markt van eieren staat voor een deel in het teken van de perikelen in Kootwijkerbroek. De pakstations melden dat de afzet op zich redelijk doorloopt, maar deze wordt wel wat lastiger gemaakt, vanwege de export verklaringen die door een aantal landen gevraagd worden.

Men is wat dat betreft ook wel enigszins bezorgd, of er tijdens het transport van eieren alsnog beperkingen worden opgelegd. Er zijn uiteraard voortdurend eieren onderweg en men zit er niet echt op te wachten als er gedurende dit transport ineens wordt besloten om export beperkende maatregelen op te leggen. Overigens lijkt de situatie in Kootwijkerbroek met een sisser af te lopen en dat geeft de burger moed.

Een aantal pakstations is toch nog wel redelijk positief ten aanzien van de huidige vraag naar eieren. Dat zou vooral ook voor de industrie gelden, want men is nog zeker goed in de markt voor eieren. Dit zal vooral ook verband houden met de oplopende prijstendens die ook deze week nog zichtbaar is en men zal er wellicht op rekenen dat deze nog even doorzet.

Het aanbod van eieren blijft ondanks het op grote schaal ruimen van hennen behoorlijk groot van omvang. Dat heeft veel te maken met de grootte van de stapel, want er zijn in Nederland op dit moment toch zeker 10% meer hennen in productie dan begin 2010 en dat scheelt heel wat eieren.

Zoals gemeld lopen de prijzen toch nog wat op en dat geldt voor zowel kooi als scharreleieren. De prijzen van de wat zwaardere eieren stijgen daarbij wat meer dan de lichtere soorten. Dit zal mogelijk veroorzaakt worden doordat, vanwege de vele ruimingen, zwaardere soorten wat minder ruim beschikbaar zijn dan de lichtere eieren.

(Bron: PPE)

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin