AlgemeenMarktanalyse

Vrij stabiele markt voor nuchtere kalveren

De noteringen op de kalvermarkt in Purmerend waren dinsdag nagenoeg geheel stabiel, bij een kleinere aanvoer dan vorige week.

Bij de mindere kwaliteit Belgische Blauwen en vleesraskruislingen was er enige prijsdruk. De situatie in Purmerend komt in grote lijnen overeen met het beeld zoals ook de veemarkt in Leeuwarden vorige week te zien gaf, en zoals ook blijkt uit de NBHV-notering. De noteringen komen niet volledig overeen, maar duiden wel alle op een vaste markt.

Contractgevers zijn niet heel gretig om veel kalveren op te zetten. Bovendien is er nog steeds een forse buitenlandse aanvoer. Daarbij neemt het aantal Duitse kalveren af en groeit het aantal Ierse en Oost-Europese kalveren.

Prognose: stabiele prijzen

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin