RundveeMarktanalyse

Vraag naar leasemelk groter dan aanbod

De handel in melkquotum loopt momenteel rustig door. Vraag en aanbod van koopmelk zijn in evenwicht en de prijs noteert stabiel op €11,75 per kilo vet.

Bij leasemelk ligt de situatie wat anders. Er is wat meer vraag dan aanbod maar de prijs is met €4,10 per kilo vet ongewijzigd. Hoewel de vraag groter is dan het aanbod is willen de leasers niet veel meer betalen dan 4 euro per kilo vet. Het quotum dat voor deze prijs aangeboden wordt kan dan ook direct geplaatst worden.

De melkproductie ligt vooralsnog achter op schema. Op korte termijn wordt er dan ook nog geen hele wilde handel in melkquotum verwacht.

Prognose: prijs stabiel.

Beheer
WP Admin