RundveeMarktanalyse

Vraag naar bijproducten nog groot

Verse snijmais wordt flink afgezet, omdat op veel plaatsen de oogst is tegengevallen. Er is echter niet zoveel meer te koop.

De vraag naar reststroomproducten om de kuilen af te dekken is nog groot, maar zal na volgende week gaan wegebben. De bierbostelprijs is na enkele weken van verhogingen gestabiliseerd. De aanvoer is maar matig. Graanbostel is er wel volop, ten opzichte van de voederwaarde gunstig geprijsd. Aardappelpersvezel is moeilijk verkrijgbaar. Zoals ieder seizoen is er een run op de kleine volumes die buiten de doorvoercontracten om beschikbaar zijn. De fouragehandel kan lang niet voldoen aan de piek in de vraag. Aardappelsnippers zijn nu nog duur. Na de periode met inkuilen kan de vraag wat teruglopen, maar goede snippers zijn schaars. Ze bieden welkome aanvulling met zetmeel. De eerste indrukken zijn dat de mais geen topgehalte aan zetmeel bevat.

Nederlandse bietenperspulp is nauwelijks meer te koop. De prijs staat op €2,35 per procent droge stof, voor de laatste beschikbare beetjes. Importpulp is te krijgen vanaf €2,40 per procent droge stof. De afzet van hooi en stro loopt rustig door. In de melkveehouderij is wel behoefte aan meer structuur brengende producten in het rantsoen, zoals gedorst graszaadhooi (met name roodzwenk), luzerne en gehakseld koolzaadstro.

Prognose: gelijke prijzen.

Beheer
WP Admin