AkkerbouwMarktanalyse

Voorzichtig herstel in omzetwaarde REO

Na de dramatische daling in omzet bij Veiling REO tekent zich tot en met oktober 2012 een voorzichtig herstel af in de afzet voor de belangrijkste vollegrondsgroenten. Maar terug op niveau van 2010 is REO nog lang niet. Dat beeld ontstaat uit een analyse van de cijfers van januari tot oktober 2012.

REO kende in 2011 nog een dramatische daling in omzet van bijna 27 procent. Dat kwam door wisselende factoren, zoals een schaarste in het winteraanbod, een teruglopende vraag in de zomerperiode en een overvloedig aanbod, maar magere vraag in het najaar.

Ook in 2012 blijven de volumes en de omzet achter bij het jaar 2010. Prei tekent tot eind oktober voor 38 miljoen verpakkingseenheden, tegenover 53 miljoen in 2010. De aanvoer kwam het nieuwe seizoen maar moeizaam op gang. De omzet steeg ten opzichte van 2011 met 1,2 miljoen euro tot 19,7 miljoen euro, maar dat is nog altijd 45 procent minder dan in 2010.

Voor witlof is het beeld praktisch identiek. Een herstel in omzet, ruim 2 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van 2011, maar nog altijd een achterstand van 39 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het is nu afwachten hoe november en december gaan verlopen. Tot en met november is het prijsbeeld voor witlof en prei nog niet heel veel verbeterd. Bloemkool kent wel een betere middenprijs in de afgelopen maand. Daarbij komt dat de volumeprognose lager uitvalt dan in 2011, toen een overvloedig aanbod een forse eindspurt betekende voor beide gewassen.

Zo werden van prei in de laatste twee maanden van 2011 27 miljoen verpakkingseenheden aangevoerd, 43 procent van de totale aanvoer van dat jaar. In witlof ging het om 8 miljoen kilo, eveneens 43 procent. Bloemkool deed het nog een stukje spectaculairder met een percentage van 58 procent (2,5 miljoen stuks in twee maanden).

In prei betekende dat een terugval in middenprijs van 51 naar 39 cent per eenheid. Witlof wist echter in die maanden de middenprijs nog op te schalen van 64 naar 78 cent per kilo. Voor bloemkool was de prijsdaling in die periode ruim 20 cent.

Nu lijken de rollen dus omgedraaid. Prei en witlof moeten zich nog bewijzen in de laatste twee maanden. De winter is nog nauwelijks ingezet, dus daar valt weinig voordeel te behalen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin