AkkerbouwMarktanalyse

Vlotte afzet uien bij krap aanbod

De uienprijzen zijn de afgelopen weken flink gestegen, tot een niveau ver boven dat van de vorige twee seizoenen. Niettemin gaven de beurzen in Emmeloord en Leeuwarden aan dat de vaart er nu uit is. De nog vrij verhandelbare partijen beginnen op te drogen. De export loopt voorspoedig en zal nog kunnen versterken door toenemende vraag uit vooral het oosten, zowel Polen als Rusland kopen flink uien. Al is de Russische markt altijd onberekenbaar, afgaande op het verloop van de export vorig jaar is daar nog veel vraag naar uien te verwachten de komende weken.

Prognose: prijs stijgt

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin