AlgemeenMarktanalyse

Vion blijft 1 cent boven Duitsland noteren

De Vion-notering voor vleesvarkens stijgt net als de noteringen in Duitsland met 2 cent. Daardoor blijft Vion 1 cent boven Duitsland noteren.

De stijging van de notering is een gevolg van het wat krapper wordende aanbod van varkens. De Duitse slachterijen trekken aan de varkens. Ook de producentenorganisaties hebben druk uitgeoefend om de varkensprijs omhoog te krijgen.

De verkoopprijzen voor het vlees zijn echter niet of nauwelijks hoger. Mooi weer kan misschien zorgen voor een hogere nekkenprijs (barbecue) op korte termijn. Voor de varkenshouder is de huidige verhoging zeer welkom. De grens van € 1,50 is voorlopig geslecht.

Prognose: stabiele prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin