AkkerbouwMarktanalyse

Veruit beste prijs pootgoed 28/35

Door de extreme weersomstandigheden gedurende het afgelopen groeiseizoen is het pootgoed beduidend grover in vergelijking met andere jaren. En dan vooral in het noorden van het land. Het tekort dat er momenteel in de kleinere maat 28/35 is, valt ook af te lezen aan de actuele prijs. Voor Bintje 28/35 geldt een prijs van €73,50-€74,50. Dit terwijl voor de grovere exemplaren 35/45 een prijs van €33,50-€34,50 geldt. De huidige prijzen liggen al sinds de jaarwisseling op hetzelfde hoge niveau. Vorig jaar werd in dezelfde week voor 28/35 nog €39-€41 en voor 35/45 €23-€24,00 betaald. Voor pootgoed Bintje, levering voorjaar 2010, gelden nu al prijzen van €29-€44. De huidige prijs van pootgoed 35/45 zal naar verwachting iets meer onder druk komen. Dit in tegenstelling tot de maat 28/35. De geluiden over de handel zijn wisselend. Van goed tot afwachtend. Potentiële kopers nemen een afwachtende houding aan en kijken of er uiteindelijk pootgoed overblijft. De vraag naar Bintje is goed, voornamelijk door vraag vanuit België en Duitsland. Wel laat de kredietcrisis ook de pootgoedsector niet ongemoeid. Zo is de vraag naar Spunta vanuit Marokko en Griekenland slechts mondjesmaat. Geld lijkt het probleem.

Prognose

Stabiel

Beheer
WP Admin