AkkerbouwMarktanalyse

Vertrouwen in marktprijs aardappelen

In tegenstelling tot de positieve verwachtingen voor de marktprijsvorming in het aardappelseizoen 2009-’10 gingen de Belgische noteringen voor fritesgeschikt Bintje verder omlaag, variërend van -€0,38 (PCA) tot -€0,55 (Belgapom). In eigen land bleef alleen de marktindicatie van Bintje.info voor het Noorden overeind, voor het Zuiden zakte de prijs tot €6,00-7,00. De verwerkers zijn blijkbaar ruim voldoende ingedekt met de directe af land leveringen. Ook zijn er nu partijen die door hoge onderwatergewichten en rooibeschadigingen niet te bewaren zijn. Toch blijft er vertrouwen in betere prijzen op langere termijn. Op de termijnmarkt ligt de aprilnotering rond €12.
De minimale neerslag van de laatste dagen heeft de rooiproblemen nog lang niet verholpen. In het zuidwesten kan hier en daar slechts na beregening met 30-45 mm water worden gerooid. En ook al ziet de oogst er in eerste instantie alleszins goed uit, toch is blauw achteraf het grote probleem. Bewaring voor latere levering wordt daarmee erg moeilijk. Volgens het Bureau Aardappelmarkt Informatie is iets meer dan 30 % van het areaal gerooid. In het noorden is de hoofdoogst veel verder dan in het zuidwesten. De opbrengsten onder de VTA-telers liggen zo’n 6 % lager dan vorig jaar. In de polders is sprake van zo’n 10 % kleinere oogsten. Daar waar vorig jaar de afzonderlijke oogsten niet ver uit elkaar lagen, zijn er nu opbrengsten van zowel 30 als 65 ton. Dit alles in combinatie met een 2 % kleiner areaal voedt de stemming dat de prijzen later in het seizoen wel moeten stijgen.

Prognose

Stabiel

Beheer
WP Admin