AkkerbouwMarktanalyse

Verliesname drukt termijnprijs aardappelen

23 mrt 2011
Na een prijshoudende start woensdagmorgen waarin de termijnprijs op liep van € 22,70 naar 23,00 ontwikkelde de termijnmarkt zich na de middag bijzonder flauw. Verliesname drukte het prijsniveau ver terug naar een nieuw dieptepunt van € 21,50. Ook het junicontract leverde fors in en sloot op € 22,90. De flauwe stemming wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Doordat de markt de laatste dagen gesloten is op het dieptepunt blijft er aanbod van verliesnemers in de markt komen. Het mooie voorjaarsweer is een bijkomende factor, het poten van de vroege aardappelen verloopt zeer vlot waardoor de koopbelangstelling bij de verwerkende industrie erg klein is. Bovendien blijft er aanbod komen in de effectieve markt van moeilijk houdbare partijen. Positief aspect is dat de exportactiviteiten verder toenemen. Technisch is de termijnprijs door de weerstand gezakt van € 22,00 waardoor de handelsrange wordt verlegd naar € 21,00 tot 23,50.

Beheer
WP Admin