AlgemeenMarktanalyse

Veel melk zorgt voor druk op de prijzen

Het sentiment op de zuivelmarkt is vooralsnog negatief. De prijzen staan onder druk.

In de EU is veel melk beschikbaar en deze hoeveelheid zal naar verwachting komende maanden toenemen. De grote vraag is hoeveel gas de EU-melkveehouders in het nieuwe quotumjaar gaan geven.

De export richting Rusland verloopt rustig. Daarbij is vooral Wit-Rusland bezig de melkproductie flink op te voeren. Dat kan de mogelijkheden voor de export vanuit de EU verder onder druk zetten. Export richting landen in Noord-Afrika loopt, uitgezonderd de export naar Libië, gewoon door.

Exporteurs ondervinden nog geen hinder, en geen significante volumedalingen, in landen als Algerije en Jemen. De vraag vanuit Japan is nog niet toegenomen. Van grote invloed zal zijn of het melkveegebied in het noorden van het land hinder gaat ondervinden van de de door de zeebeving en tsunami beschadigde kerncentrale Fukushima Dai-ichi. Tot nu toe lijkt het gebied buiten de gevarenzone te blijven.

Van de totale hoeveel melk die verhandeld wordt op de wereldmarkt (ongeveer 8 procent) gaat, als van 100 procent wordt uitgegaan, rond de 17 procent naar Noord-Afrika en zo’n 5 procent naar Japan. Nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden kunnen van grote invloed zijn op de zuivelmarkt. De export van zuivel naar Azië loopt goed door. Wel is er in China veel melk lokaal beschikbaar en is er veel voorraad volmelkpoeder. Dat zou de prijzen op de komende Fonterra-veiling kunnen drukken.

De zuivelindustrie gaat er van uit dat de onderliggende trend op de zuivelmarkt voorlopig goed blijft. Voorlopig is de vraag nog goed, bij iets minder aanbod. Productiestijgingen in zowel de EU als Amerika zetten de markt naar verwachting verder onder druk.

Prognose: markt onder druk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin