AkkerbouwMarktanalyse

Vastere markt voor fritesaardappelen

Op de termijnmarkt aardappelen staat vanmiddag de prijs van het junicontract boven €20. Dat betekent ten opzichte van de cash-settlementprijs van donderdag 5 mei een premie van ruim €3. In de komende weken zal de ontwikkeling op de fysieke markt moeten uitwijzen of die premie ook gerechtvaardigd is. Zoals voor meer gewassen geldt, is het weer sterk bepalend voor de tijd die nog rest voor nieuwe oogst beschikbaar komt, in dit geval vroege aardappelen. Het is nog steeds droog weer en in een aantal Nederlandse en Duitse regio’s, vooral op zandgrond, speelt invloed van nachtvorst. Er wordt schade gemeld aan zowel de vroege aardappelen als de al opgeschoten hoofdoogst. Het kan de voorziene vroege overgang van de oude oogst op de eerste nieuwe aardappelen iets vertragen. Het aanbod van vrije aardappelen is afgaande op de voorraadpeilingen begin en medio april niet bijster groot. Veel aardappelen zijn niettemin al verkocht tijdens de periode met gunstige prijzen. Hoelang de kopers in de markt de boot nog kunnen afhouden voor ze de boer op moeten is nu nog niet duidelijk. De exportnoteringen hebben slechts een kleine tik gekregen van de moeizamer lopende uitvoer naar Rusland en staan op minimaal het niveau van fritesgeschikt. In de fritesprijzen versmalt de bandbreedte in de noteringen weer. Dat duidt op vraag naar betere kwaliteiten aardappelen. In België zijn de Bintje-noteringen ondanks een vaste markt niet verhoogd. Het niveau wordt er nadelig beïnvloed door partijen aardappelen die niet langer te bewaren zijn.

Prognose stabiel

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin