AkkerbouwMarktanalyse

Vastere markt doet peenprijs iets stijgen

De vraag naar peen is op dit moment iets groter dan het aanbod.

De markt is niet wild, maar de afzet loopt lekker door. De huidige marktsituatie zorgt voor iets aantrekkende prijzen. Op de beurs in Emmeloord stegen de noteringen met 1 cent per kilo. De fijnere peen noteert nu tot 17,5 cent per kilo. De grovere B-peen ligt daar net een centje onder.

Prognose: vaste markt.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin