AkkerbouwMarktanalyse

Vaste stemming aardappelmarkt door klein aanbod

De fritesnoteringen zijn in november de lucht in geschoten. Donderdag kwam er in Emmeloord 24 tot 30 euro op het bord. De bovenkant was een echte piek.

Voor leveringen met bestemming schilbedrijven wordt dat niveau wel gehaald, voor de ‘gewone’ fritesverwerking haalt men dat nog niet. Verenigde Telers Akkerbouw hield daarom de top daags erna op 29 euro. Daar kwam wel de mededeling bij dat er voor minder dan 25 euro per 100 kilo nu geen fritesaardappel droog uit de schuur te krijgen is. Ook in België niet, de Belgapom-prijs van €22,50 ten spijt.

Telers die daarvoor afscheid nemen van hun aardappelen doen dat niet zo maar, het gaat dan om partijen die niet goed bewaard kunnen worden. Het echte af land aanbod loopt verder terug, al blijft men in het westen van België dapper verder ploeteren om ook de laatste aardappelen te rooien. Het prijspeil is zo hoog dat het zich loont. Overigens lijkt de Belgische industrie even de rem te hebben gezet op de inkoop, na in de afgelopen weken flink te hebben ingekocht.

Afgaande op de laatste prognoses blijft de dit seizoen buitengewoon grote aardappelexport naar het Verenigd Koninkrijk goed overeind. Het weer zit de Britten nog steeds tegen, er zullen nu delen van de oogst afgeschreven moeten gaan worden. Niet alleen fritesgeschikte, maar ook tafelaardappelen zijn er zeer gevraagd.

Doordat de prijzen op de fysieke markt als gevolg van het schrale aanbod zo zijn gestegen is er even minder animo bij telers om zaken te doen op de termijnmarkt, waar de prijs voor het aprilcontract nog hangt rond 30 euro. Er is deze week dan ook maar weinig handelsactiviteit geweest.

Prognose: prijsstijging.

Beheer
WP Admin