Foto: Bert Jansen AkkerbouwMarktanalyse

Vaste graanmarkt door problemen rond mais

Weersomstandigheden in de grote graanproductiegebieden bepalen de gang van zaken op de markt. Vooral droogte in Brazilië heeft invloed.

De graanprijzen zijn op de termijnmarkten in april flink geklommen, zowel in Parijs als Chicago maakten de prijzen van tarwe en mais een flinke sprong. Tarwe maakte in Chicago een prijsstijging van ruwweg 20% voor de diverse 2021-contracten, voor mais was er wat meer variatie en lag de prijsstijging tussen 32% voor mei 2021 en 16% voor het december-contract. Tarwe maakte in Parijs een prijsstijging door van 23% voor het mei-contract (dat is nog de oude oogst van 2020) en 11% voor december. De contracten voor mais (juni, augustus en november) werden in april 12% tot 8,5% duurder. In de slotweek van april hield de opwaartse tendens aan, zij het iets kalmer. Alleen de eerst aflopende contracten in Parijs en Chicago vertoonden forse sprongen, voor het overige trad stabilisatie op

Droogte in Brazilië

De sterkste invloed op de graanmarkt wereldwijd is de verslechterende situatie van de Braziliaanse mais. De droogte houdt aan, terwijl het gewas in een kwetsbaar stadium van de groei verkeert. Analisten van marktbureau Agritel gaan niet uit van de USDA-prognose voor de Braziliaanse maisoogst van 109 miljoen ton, maar denken aan een volume nog beneden 100 miljoen ton. Mais blijft momenteel het belangrijkste product op de graanmarkt en beïnvloedt het prijspeil van met name tarwe, maar ook gerst. De opname in veevoer is een dure grap aan het worden. Agritel meldt dat China opnieuw sterk aan de markt is voor mais. Dat verklaart mede de vooral voor de kortere termijn sterke prijsstijgingen.

Inzaai mais in VS gaat vlot

In de Verenigde Staten verloopt het inzaaien van mais vlot. In de noordelijke graanproductiegebieden, de tarwe-regio zogezegd, is het te droog, wat leidt tot stijging van de tarwenoteringen. Ook in Frankrijk speelt droogte de tarwe parten, zij het dat dat beperkt blijft tot het noorden.

Beheer
WP Admin