AkkerbouwMarktanalyse

Vaste dagmarkt aardappelen zonder prijswijziging

Jan en Alleman braken zich in de afgelopen week het hoofd over de (on-)juistheid van de recent gepubliceerde cijfers over het Belgische aardappelareaal. De vermeende daling met ruim 21 procent joeg de termijnprijs in Frankfurt flink op.

De overkoepelende organisatie van aardappeltelers in noord-west Europa NEPG heeft meegedeeld te blijven uitgaan van 7,3 procent krimp in België. Dat is evengoed een factor die in combinatie met tegenvallende oogstresultaten per hectare zorgt voor minder aanbod. Belangrijker, voor de netto-opbrengsten na inschuren, is het moeilijke tot vrijwel onmogelijke rooien voor de bewaring. Volgens het Vlaamse Proefcentrum voor de aardappelteelt PCA zijn de onderwatergewichten van alle rassen bewaaraardappelen veel hoger dan normaal, als gevolg van de droogte. Dat levert onherroepelijk veel stootblauw op als ze nu gerooid worden.

Voor de al vast gestemde dagmarkt heeft één en ander niet geleid tot prijsverhogingen. Althans, de noteringen voor Bintje blijven hangen op 15 euro per 100 kilo, soms iets hoger voor mooi grove partijen (PCA). Ook in Duitsland een ongewijzigd prijsniveau (Reka noteerde vrijdag Innovator voor €14,00 tot €15,00). In Nederland is nog weinig vrije handel en blijven de Bintjenoteringen nog enkele weken uit vanwege de in deze fase warrige onbestendige aanvoer.

De export van aardappelen gaat groeien, gezien de ten opzichte van vorige jaar overal (van Zwitserland en zuid-oost Europa tot de Baltische Staten) teruggevallen oogsten. Toenemende vraag kan ook de prijs van fritesaardappelen opstuwen, waar vorig jaar overblijvende partijen exportaardappelen de stemming juist drukten.

Prognose: prijshoudend

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin